1. 2023.12.01. péntek, Elza
  2. |
  3. 4 °C
  4. |

Szembementek a képviselők a polgármesterrel

Nincs béke a Tiszaalpári Holt-Tisza további üzemeltetésének ügyében. Az újabb testületi ülésen, a személyeskedésig fajuló vitában, a képviselők leszavazták a polgármestert.

 

Az elmúlt két hónapban több megbeszélésen, bizottsági és testületi ülésen is tárgyalt a tulajdonosi közösség, valamint az önkormányzat arról, hogy ki kezelje január 1-től a Holt-Tisza vizét. A korábbi üzemeltető, a BÁCSHOSZ szerződése ugyan is 2021. december 31-gyel lejárt. Csütörtökön újabb testületi ülésen tárgyaltak az ügyről, amelyen ezúttal ugyan nem jelentek meg a horgászok, de az Alpári Tisza Horgász Egyesület vezetősége igen. Utoljára január 4-én tárgyaltak az ügyről, de akkor dr. Vancsura István polgármester kivonult a teremből, így a napirend folytatását dr. Csernus Tibor alpolgármester vette át. Az új ülésre a polgármester egy megállapodás tervezetet hozott be, és azt kérte a képviselőktől, hogy próbáljanak valamilyen megoldásra jutni, hogy működni tudjon a dolog. Vancsura István ezúttal is az önkormányzati, a nemzeti vagyon, valamint a halgazdálkodási törvényre hivatkozott. Ez kimondja, hogy vagy a tulajdonosi közösség – amelyben 63 százalékkal a tiszaalpári önkormányzat, 37 százalékkal pedig a magyar állam vesz részt – működteti, vagy pedig pályázatot kell kiírni a működtetésre. Véleménye szerint a tulajdonosi közösség tudná működtetni a holtágat. Hozzátette még, hogy a horgász egyesület nem rendelkezik azokkal az anyagi, technikai és személyi feltételekkel, amivel ezt a feladatot el tudná látni. Későbbiek folyamán azonban visszatérhetnek a témára, ha tulajdonosi közösség működtetésével kapcsolatban gondok jelentkeznének.

Kacziba Sándor képviselő arra kért választ Vancsura Istvántól, hogy kivel akarja működtetni a víz hasznosítását? A polgármester kérdésre kérdéssel válaszolt. Akarja-e működtetni a tulajdonosi közösség, vagy sem. Ha nem akarja, akkor nincs más lehetőség, mint pályázatot kell kiírni rá. Bartók István képviselő szerint Vancsura István szándékosan hátráltatja az ügy lezárását. Ebből személyeskedésig fajuló vita alakult ki a két fél között. A polgármester azt hangoztatta, hogy törvénytelenségbe nem fog belemenni. Dr. Csernus Tibor alpolgármester is azt kérdezte, hogy milyen apparátussal akarja Vancsura István a feladatot ellátni, mert a tulajdonosi közösségnek nincs erre embere. Szerinte a horgász egyesültre kellene bízni a víz hasznosítását, mert náluk okoz legkevésbé gondot a szakemberek előteremtése. A horgászjegyeket azért nem lehet még árulni, mert nincs meg az üzemeltető neve, és az a dátum, amitől lehet horgászni. Barta Lajos a horgász egyesület elnöke elmondta, hogy biztosítani tudják a halőrzést. Öt olyan személy van, aki megfelelő papírokkal rendelkezik. Ők addig, míg az egyesületnek nincs meg a hivatásos halőr állománya, biztosítanák a halőrzést, de csak az egyesületnek. Senki másnak nem ajánlják fel a segítségüket. Hozzátette még, hogy amióta a tárgyalások folynak, lehet, hogy 150 horgászt is elvesztettek, ami nagy veszteség. Őket visszahozni a holtágra lehet, hogy több év. Nem lehet már csúszni egyetlen napot sem, mert nem lesz horgász, pedig azok hozzák ide a pénzt. Ők pedig akkor jönnek, ha biztonságosan, jó, kulturált körülmények között tudnak halat fogni. Kiss Lajos a pénzügyi bizottsági tagja szerint, amit a képviselő-testület dönt, azt el kell fogadni. A törvényességért pedig a jegyző felel. Ennek mentén kell elindulni, és kompromisszumos megoldást kell hozni, mert az ügy már tovább nem nyújtható. Madla János a horgász egyesület titkára elmondta, hogy ők a horgászokat képviselik. Sajnos az elmúlt időszakban a huza-vona miatt, a horgászok egy része átment a Szikrai Holt-Tiszára, ez pedig veszteség az egyesületnek, de a tulajdonosi közösségnek is. Ők nyitottak voltak eddig is mindenre.

A napirend tárgyalásának a végén Vancsura István bejelentette, hogy nem támogatja azt a megállapodás tervezetet, mi szerint nem a tulajdonosi közösség üzemelteti az elkövetkezendő időszakban a Tiszaalpári Holt-Tiszát. A képviselők viszont egyöntetűen az mellett tették le a voksukat, így a helyi horgász egyesület lesz az üzemeltető. Született egy másik döntés is, még pedig az, hogy a képviselők 2022. június 30-ig megvonták a polgármester jogát arra vonatkozóan, hogy a tulajdonosi közösség munkájában részt vegyen. Vancsura István mind a két szavazást törvénytelennek minősítette.