1. 2024.07.22. hétfő, Magdolna
  2. |
  3. 29 °C
  4. |

Meghallani és érteni Jézus üzenetét

Advent második vasárnapján 17 órakor kezdődött a program Nyárlőrincen az óvoda előtti parkban. A református gyülekezet énekeivel és Kókai Géza lelkész szavaival nyitotta meg az alkalmat. A lelkész úr a következő történetet hozta az elmélkedés alapjául:

 

Az álláskérelmező

Akkoriban, amikor még a távíró volt a leggyorsabb távközlési eszköz, egy fiatalember munkára jelentkezett, mint morzekód-operátor.

Az újságban talált egy hirdetést, és jelentkezett a megjelölt címen. Amikor megérkezett, egy nagy, mozgalmas irodába lépett, amit nagy zaj, csattogás töltött be, és kivehető volt a telegráf hangja is a háttérben. A recepciós ablakon egy felirat utasította az álláskérelmezőket, hogy töltsenek ki egy formanyomtatványt, és várjanak, amíg beszólítják őket a belső irodába. A fiatalember kitöltötte az űrlapot, és leült a már ott várakozó hét jelentkező mellé. Pár perc múlva felállt, odasétált a belső iroda ajtajához, és bement. Természetesen a többi várakozó felkapta a fejét, és csodálkozva nézte, mi történik. Arról diskuráltak egymás közt, hogy nem hallották, hogy bármelyiküket is szólították volna. Valószínűnek tartották, hogy az a fiatalember, aki bement az irodába, hibát követett el, és ki fogják zárni.

Ám e helyett pár perc múlva a munkaadó kísérte ki a fiatalembert az irodából, és így szólt a többi jelentkezőhöz:

- Uraim, nagyon köszönöm, hogy idefáradtak, de az állás éppen most lett betöltve.

A többi jelentkező zúgolódni kezdett, majd egyikük felszólalt: - Egy pillanat! Ezt nem értem. Ő jött utolsónak közülünk, és mi még csak lehetőséget sem kaptunk az elbeszélgetésre. Mégis ő kapta meg az állást. Ez nem tisztességes!

A munkáltató így válaszolt: - Sajnálom, de amíg itt ültek és várakoztak, a telegráf Morse-jelekkel mindvégig a következő üzenetet kopogta: „Ha érti ezt az üzenetet, jöjjön be. Az állás az öné." Önök közül senki nem hallotta vagy nem értette meg az üzenetet. Ez a fiatalember megértette. Övé az állás.

Mi egy olyan világban élünk, amely csupa nyüzsgés és csattogás - mint a történetbeli iroda. Az emberek figyelme le van kötve, így képtelenek meghallani Isten csendes, szelíd hangját, ahogy szól hozzánk a teremtett világ, a Szentírás vagy Jézus Krisztus élete és munkája által. Rá vagy-e hangolva Isten hangjára? Meghallod-e, amikor beszél hozzád?

Aki hallja és érti az üzenetet, jöjjön a betlehemi jászolhoz - ez volt a lelkész úr tanítása.

Ezután a gyerekek műsorszámai következtek: Almási Lenke és Rimóczi Hédi szavalt, Varga Nikolett és Polyák Dóra pedig énekelt. Varga Laura, Hatvanyi József és Fekete Edina karácsonyi dalokat citeráztak.

A nyugdíjas klub tagjai és mások is finom dióval és szárított gyümölcsökkel készült karácsonyi süteményekkel kínálták a jelenlévőket, de tea és forralt bor volt mellé. A szitáló eső ellenére sokan elmentek az adventi második gyertya gyújtására. Barátságos ünnepváró volt a hangulat.